Bērnu Vides skolai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss un ziedotāji var saņemt nodokļu atlaides.

Norēķinu rekvizīti ziedojumiem

Reģistrācijas numurs 40008002940
Adrese: Ģertrūdes iela 16-14, Rīga, LV-1011
Norēķinu konts: LV45HABA000140J046933
Banka: a/s Swedbanka
Bankas kods: HABALV22