GLOBE un dabaszinības: 10 gadi GLOBE programmai Latvijā
GLOBE (Vispasaules novērojumi vides kvalitātei – Global Learning and Observations to Benefit the Environment) projekts ir starptautiska vides zinātnes un izglītības programma, kas apvieno skolēnus, skolotājus un zinātniekus kopīgam darbam vides izpētē. GLOBE programmas ietvaros skolēni sadarbībā ar zinātniekiem pēta globālas vides problēmas, veicot atmosfēras, ūdeņu, augsnes, zemsedzes pētījumus, un veido datu bāzi internetā. Dati tiek vākti pēc vienotas metodikas un ar vienādiem mērinstrumentiem, tāpēc tos var izmantot gan zinātnieki, lai novērotu dažādus vides procesus, gan skolēni mācību darbā un projektu izstrādei. Dati brīvi pieejami projekta mājas lapā www.globe.gov. Projektā iesaistīti 110 valstu skolotāji un skolēni. Kopš 1999. gada projektā piedalās arī Latvija. Šajā bukletā varat iepazīties ar to, ko skolotāji un skolēni dara GLOBE programmas ietvaros, un kā to var izmantot mācību stundās.
Iesaistīšanās projektos vienmēr dod iespēju uzzināt ko jaunu un aizraujošu. GLOBE projekts, kurā ietverti tik daudzi dabas novērojumi, ir domāts tieši dabas zinātņu skolotājiem, lai iesaistītu skolēnus praktisku pētījumu veikšanā. Mācību stundās apgūto var lieliski pielietot āra nodarbībās. Savukārt, ieinteresētākajiem skolēniem var uzticēt regulāru novērojumu veikšanu un datu ievadīšanu internetā, bet uzkrātie dati dod iespēju tos analizēt un vērtēt gan ģeogrāfijas un dabaszinību stundās, gan arī skolēnu pētnieciskajos darbos. Daiga Martinsone, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas bioloģijas skolotāja.
GLOBE projekts ir lieliska iespēja mācību procesu veidot interesantāku, skolēniem saistošāku. Stunda netiek balstīta uz sausu teoriju, bet skolēniem pašiem ļauts darboties praktiski, veidotas iemaņas vides datu vākšanā un apstrādē, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas. Pētījumos iegūtos datus iespējams salīdzināt ar citu skolu iegūtajiem rezultātiem Latvijā un citur pasaulē. Skolēniem rodas iespēja saskatīt vides problēmu kopsakarības. Lidija Peipiņa, Randenes pamatskolas bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāja.
Buklets izdots ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu
2009. gads
Pielikumi:
Download this file (016_GlobePrint.pdf)GLOBE 10 gadi5703 Kb