Rokasgrāmata studiju apļu dalībniekam
Rokasgrāmata tapusi projekta „Izglītība pārmaiņām” pieredzes rezultātā. Projektā tika izmēģināta jauna, ļoti demokrātiska pedagogu tālākizglītības metode - studiju apļi.
Populāra pieaugušo mācību metode – studiju apļi – radusies Zviedrijā un citās Ziemeļvalstīs 19. gadsimta beigās. Galvenā atšķirība no tradicionālajām mācību metodēm ir tā, ka mācīšanās notiek nevis “no augšas uz apakšu”, tas ir – no skolotāja uz mācāmo, bet ir atkarīga no visu dalībnieku mijiedarbības. Studiju apļa darbs ir balstīts uz to, ka dalībnieki paši meklē viņus interesējošo informāciju. Sekmīgai studiju apļa norisei nepieciešama:
dalībnieku pieredze un prasmes;
studiju programma vai speciāli sastādīts mācību materiāls;
vadītājs, kas vada studiju apļa darbu;
konsultants, kas atbalsta, iedrošina un sniedz padomus studiju apļu dalībniekiem.
Es aicinu Jūs piedalīties studiju aplī, jo Jums būs ļoti daudz prieka, darbojoties kopā! Laba, radoša un nepiespiesta atmosfēra un milzum daudz labu ideju no kolēģiem! Skaidrīte Butāne no Ogresgala pamatskolas.
 
 
Autori: Gitte Jutvik, Världsnaturfonden WWF, Zviedrija
Peter Wiborn, Studieförbundet Vuxenskolan, Zviedrija
Ludmila Gluškova, Kaļiņingradas Valsts universitāte, Krievija
Inese Liepiņa, Bērnu Vides skola, Latvija
Māksliniece: Ilze Ramane
Projektu atbalstījusi ES Comenius 2.1. programma
2008. gads