Mana projekta rokasgrāmata
Mācību materiālu komplekts ir paredzēts darbam ar pamatskolas skolēniem, lai attīstītu patstāvīgā darba iemaņas un uzlabotu viņu prasmes risināt problēmas, izstrādājot projektus. Komplektā ietilpst metodisko ieteikumu grāmata skolotājam un darba burtnīca skolēnam.
Autore: Zane Oliņa
2001. gads