Upe man stāstu stāsta
Grāmatā var iepazīties ar projektu metodi kā vienu no aktīvās mācīšanās metodēm, kā arī gūt metodiskas ierosmes - konkrētu nodarbību paraugus darbam pie upes.
Grāmata tapusi kā projekta "Upe man stāstu stāsta" pieredzes materiāls un tajā apkopota 50 Latvijas skolu 150 skolotāju pieredze 3 gadu garumā izmantojot projektu metodi mācību darbā dažādos mācību priekšmetos.
Autores: Daina Lasmane, Inese Liepiņa, Loreta Urtāne
Projektu atbalstīja: Dānijas Vides aizsardzības ministrija
2001. gads