Koki un krūmi vasarā. Koki un krūmi ziemā

Noteicējos iekļautas 60 Latvijas izplatītākās koku un krūmu sugas. Tie ir neliela formāta, bagātīgi ilustrēti un vienkārši lietojami. Vasarā koku un krūmu sugas nosaka pēc lapām, bet ziemā - pēc mizām un pumpuriem.

Autori Hermanis Arājs, Ligita Liepiņa un Inese Liepiņa

Noteicēji izdoti ar Latvijas Vides aizsardzības fonda un Sorosa fonda-Latvija atbalstu

1997. gads