Kā noteikt upes tīrības pakāpi?

Mācību materiālu komplekts dabas zinātnēs. Skolotāja grāmata būs palīgs skolotājam upes pētījumu organizēšanā. Tajā norādīts, kā apsekot upi, ievākt paraugus, noteikt upes tīrības pakāpi. Skolēnu grāmatā "Kas ir upe?" vienkāršā valodā skaidroti dažādi ar upes dzīvi saistīti jēdzieni. Izveidota arī interaktīva mājas lapa internetā www.liis.lv/kasirupe

Autori Andris Urtāns un Loreta Urtāne

Grāmatas izdotas ar Sorosa fonda - Latvija atbalstu

1997. gads