Vai upe ir dzīva?

Mācību filma par upes pētījumiem, kurus pa spēkam ir paveikt gan skolotājiem, gan dažādu vecumu bērniem. Hidrobiologi Loreta un Andris Urtāni filmā uzrunā mācību materiāla "Kā noteikt upes tīrības pakāpi?"  lietotājus, aicinot droši doties pie upes.

Vides filmu studija

1999. gads