Dabaszinātnes pilsētā - Kādu nākotni mēs vēlamies?
Saturs
Dabaszinātnes pilsētā
Kādu nākotni mēs vēlamies?
Nākotne bez atkritumiem
Jauna dzīve pamestām vietām
Oglekļa pozitīva pilsēta
Skaņas manā pilsētā
Biomimētiskas pajumtes
Audzē brīvi
Ēnā
Pārvieto!
Tualetes
Nodarbību materiāli
Visas lapas

Ilgtspējīga pilsēta - ko tas nozīmē? Ievadnodarbība veido izpratni par to, kāda ir ilgtspējīga pilsēta, no kādiem elementiem tā sastāv, kā līdz tādai nokļūt. Šajā nodarbībā skolēni iepazīsies ar galvenajiem ilgtspējas jēdzieniem, diskutēs par nākotnes pilsētu, iepazīsies ar Pasaules dabas fonda risinājumiem ilgtspējīgām pilsētām.

Nodarbības apraksts

Pielikumi 01, 02