Dabaszinātnes pilsētā - Ēnā
Saturs
Dabaszinātnes pilsētā
Kādu nākotni mēs vēlamies?
Nākotne bez atkritumiem
Jauna dzīve pamestām vietām
Oglekļa pozitīva pilsēta
Skaņas manā pilsētā
Biomimētiskas pajumtes
Audzē brīvi
Ēnā
Pārvieto!
Tualetes
Nodarbību materiāli
Visas lapas

Šajā nodarbībā skolēni pēta ultravioletā (UV) starojuma īpašības un kā šīs zināšanas varētu izmantot, lai radītu cilvēkiem drošāku vidi.
Pakļaujot neaizsargātu ādu saules gaismai, tā vai nu apdegs vai iesauļosies. UV starojumam ir pietiekami daudz enerģijas, lai pārrautu ķīmiskās saites ādas šūnās, un ilgstošas iedarbības dēļ āda var sakrokoties, vai arī var attīstīties ādas vēzis. Kā mēs varētu atpazīt saules starojuma kaitīgo iedarbību un samazināt ar to saistītos riskus?
UV gaismas temats ir saistīts ar siltumnīcefekta gāzēm un hlorfluorogļūdeņražiem un tādējādi ar klimata pārmaiņām. Hlorfluorogļūdeņražu temats ir saistīts ar ozonu un hlorfluorogļūdeņražu ietekmi uz ozona slāni. Galu galā tas ir saistīts ar elektromagnētisko spektru, kas ietver UV starojumu.

Nodarbības apraksts

Pielikumi 01, 02, 03, 04, 05