Materiāli mājmācībai
Saturs
Materiāli mājmācībai
Mācoties no dabas
Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā
Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm
Uz zināšanām balstīta biotopu apsaimniekošana
Dabaszinātnes pilsētā
GLOBE
Visas lapas

Atbalstot skolu nepieciešamību nodrošināt attālinātu mācīšanos skolēniem, Bērnu Vides skola ir apkopojusi dažādos projektos izstrādātos mācību materiālus, ko var izmantot, plānojot pašvadītus vai skolotāja vadītus pētījumus āra vidē. Tie attīsta skolēna patstāvīgās mācīšanās prasmes, veicina uzturēšanos ārā, praktisku darbošanos, pētot un risinot reālas vides problēmas.