Mācīšanās ārā

Āra nodarbībās mācības ir saistītas ar reālo dzīvi ārpus skolas un klases ierastās vides, tās ieinteresē, paplašina redzesloku, motivē skolēnus līdzdarboties. Praksē ir apstiprinājies, ka, apgūstot mācību priekšmetus svaigā gaisā, skolēniem uzlabojas fiziskā un garīgā veselība, samazinās uzmanības deficīta sindroms, bagātinās sensorā un emocionālā pieredze, uzlabojas disciplīna, skolas apmeklējums, paaugstinās mācību rezultāti. Skolās, kurās tiek īstenotas āra nodarbības, uzlabojas saikne ar vecākiem un sabiedrību kopumā. Aicinām ikvienu izmēģināt āra mācīšanās nodarbības savā ikdienas mācībuprocesā un novērtēt dabas daudzveidību un kultūrvēstures mantojumu!

Izveidoti divi bukleti - gan latviešu, gan angļu valodās, kuros iekļauti padomi āra nodarbību organizēšanā un projekta skolu labās prakses piemēri.

"Āra apmācība visiem" (Outdoor Learning for All) ir sadarbības projekts starp diviem reģioniem – Sautendas reģionu Lielbritānijā un Ogres novadu Latvijā.

Pielikumi:
Download this file (Macisanas_ara_www_latv.pdf)Mācīšanās ārā747 Kb
Download this file (Outdoor_learning_web.pdf)Outdoor learning1077 Kb