Bērnu Vides skola ir nevalstiska organizācija videi un izglītībai
 
Bērnu Vides skola (BVS) ir izveidota 1989. gadā un tajā darbojās jauni cilvēki, kas meklēja veidu, kā labāk iepazīt vidi, lai iemācītos paši un lai palīdzētu citiem labāk iekļauties vidē un justies atbildīgiem par to. Pamazām Bērnu Vides skola izaugusi par organizāciju, kuras darbība vērsta uz skolas un izglītības sistēmas pilnveidošanu. Šo mērķi BVS īsteno, sekmējot vides izglītības iekļaušanu skolā.
 
katrinahenrijs 219
Lai sasniegtu savu mērķi, BVS:
  • koordinē skolu vides izglītības projektus, tādējādi sekmējot vides izglītības nostiprināšanos un tālāku attīstību;
  • veic skolotāju un skolu vadītāju tālākizglītību, organizējot kursus un seminārus;
  • kopīgi ar skolotājiem praktiķiem un speciālistiem sagatavo un izdod mācību metodiskos materiālus vides izglītībā;
  • organizē bērnu un jauniešu vides izglītības nometnes.

Bērnu Vides skolai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss un ziedotāji var saņemt nodokļu atlaides.

Norēķinu rekvizīti ziedojumiem:

Reģistrācijas numurs 40008002940
Adrese: Ģertrūdes iela 16-14, Rīga, LV-1011
Norēķinu konts: LV45HABA000140J046933
Banka: a/s Swedbanka
Bankas kods: HABALV22