GLOBE projekts - 2018. gads
Saturs
GLOBE projekts
2018. gads
2017. gads
2016. gads
2015. gads
2014. gads
2013. gads
2012. gads
2011.gads
2010. gads
2009. gads
Projekta materiāli
Visas lapas
 
2018. gada 13. martā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika projekta "Jaunie vides pētnieki nākotnes Latvijai" noslēguma konference, kas pulcēja ap 100 skolēnu, skolotāju un ekspertu. Tajā ASV vēstnieces Latvijā vietnieks Pauls Politis aktīvākajām GLOBE dalībskolām pasniedza GLOBE vēstniecību sertifikātus.
GLOBE vēstniecības statuss izveidots, lai novērtētu skolas, kas devušas īpašu ieguldījumu gan GLOBE programmas darbībā, gan tās popularizēšanā un sabiedrības informēšanā un iesaistīšanā.
Šogad GLOBE vēstniecības statusu saņem skolas, kas piedalījās projektā "Jaunie vides pētnieki nākotnes Latvijai" un organizēja pieredzes izplatīšanas pasākumus savos novados - Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola, Daugmales pamatskola, Dundagas vidusskola, Mazzalves pamatskola, Mālpils novada vidusskola, Rūjienas vidusskola, Ventspils 4. vidusskola, Zemītes pamatskola, kā arī Ķeguma komercnovirziena vidusskola, kas publicējusi rakstus par vides tēmām Ķeguma novada medijos un uz GLOBE datiem balstītu skolēna pētījumu iesniegusi valsts zinātniski pētniecisko darbu konkursā, un Limbažu sākumskola, kas pēc savas iniciatīvas Limbažu pilsētas svētkos noorganizēja publisku pasākumu iedzīvotāju informēšanai par sabiedrisko zinātni, uzaicinot tajā piedalīties arī BVS pārstāvjus.
IMG 4993IMG 4978IMG 4984IMG 4981
IMG 4987 IMG 4985
 
Foto: Andris Arhomkins, ASV vēstniecība Latvijā.