Biedrības Bērnu Vides skola ieguldījums vides izglītības pieejamībā - 2014.gads
Saturs
Biedrības Bērnu Vides skola ieguldījums vides izglītības pieejamībā
Rezultāti
2015. gads
2014.gads
2013. gads
Visas lapas

GLOBE programmas attīstībai noorganizēts seminārs par pētījumu uzsākšanu un zemsedzes pētījumu metodiku. Seminārs notika 5. decembrī LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē un to vadīja projekta konsultante Gunta Kalvāne.

Tajā pašā dienā norisinājās arī seminārs par vides izglītības projektu rakstīšanu un vadīšanu, kurā piedalījās aktīvākie jauniešu programmas dalībnieki. Jaunieši sprieda  par projektu veidiem, to plānošanu, vadīšanu, finansu jautājumiem, kā arī diskutēja par iespējamām idejām projektu pieteikumam. Semināru vadīja Bērnu Vides skolas apmācību speciāliste Laura Zvingule.

The workshop for GLOBE program teachers was organized December 5 in the Faculty of Geography and Earth Sciences of University of Latvia. The project consultant Gunta Kalvane introduced land cover investigations.

The same day the workshop about environmentad education projects was organized. The most active youth program participants discussed about types of projects, project management, finances, writing proposals. The ideas for new projects were generated. Workshop was lead by education specialist of Children's Environmentad School Laura Zvingule.

Izveidota mājas lapas īsā versija personām ar garīgās attīstības traucējumiem. Mājas lapas angliskā versija šeit.

The short version of the website for people with learning difficulties was developped. Information about our projects in English here.

Vasara Bērnu Vides skolai bijusi pasākumiem bagāta - notikušas divas aktivitātes ar Vides aizsardzības fonda finansējumu. No 28. jūlija līdz 3. augustam Ventspils novada Stiklos norisinājās vasaras nometne „Dabas spogulī lūkojoties”, bet no 5. līdz 10. augustam Salacgrīvas novadā notika GLOBE projekta mācību ekspedīcija "Jaunie vides pētnieki aicina - iesaisties!". Abos pasākumos skolēni ekspertu vadībā iepazina dabas daudzveidību, darbojās radošajās darbnīcās un mācījās veikt vides pētījumus.

The summer has been full of activities - two events were held with the support of  Environmental Protection Fundation. From July 28 to August 3 the summer camp for children "Looking at the Mirror of Nature" was organized and from August 5 to 10 -  GLOBE Summer Learning Expedition "The Young Researchers Invite - Participate!".

IMG 1127Vasras nometnes dalibnieku rad 19

Bērnu Vides skolas nometņu programma uzsākusi aktīvu darbību, veidojot komandu un piesaistot finansējumu nometņu organizēšanai. Ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta līdzfinansējumu skolēnu pavasara brīvlaikā noorganizēta dienas nometne Rīgas skolēniem  "Mans prāts un sirds dabā", saņemts finansējums no Latvijas Vides aizsardzības fonda nometnes organizēšanai vasaras brīvlaikā, kā arī noorganizēts vienas dienas apmācības seminārs nometnes darbiniekiem.

The Children's Environmental School camp program was started by forming a team and fundraising activities. The day camp during a spring vacations "My Mind and Heart in Nature" was supported by Riga City Council and the funding from Environmental Protection Fundation for summer camp was received. One day workshop for camp staff was organized.

IMGP7495

GLOBE programmas ietvaros notikušas dažādas aktivitātes projekta popularizēšanai. 21. martā LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē notika GLOBE projekta skolotāju seminārs. Seminārā projekta konsultante Gunta Kalvāne dalībniekus iepazīstināja ar fenoloģijas pētījumu metodiku. Savukārt Valsts izglītības satura centra organizētajā seminārā vides izglītības metodisko apvienību vadītājiem 3. aprīlī  projekta skolotāja Daiga Martinsone kolēģus iepazīstināja ar GLOBE programmas iespējām skolā.

Different activities were organized to promote GLOBE program. The workshop for GLOBE program teachers was organized  March 21. The project consultant Gunta Kalvane introduced phenology investigations. In the framework of seminar for environmental education coordinators, organized by National Centre for Education, teacher Daiga Martinsone informed collegues about GLOBE program oportunities for schools.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Piešķīruma summa EUR 30093.

Sabiedrības integrācijas fonds: http://www.sif.lv
EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org/

 
SIF_EEZ_graf_el