Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
Saturs
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
Mācoties no dabas
Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm
Visas lapas

Bērnu Vides skola organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, piedāvājot A programmas seminārus un kursus.

Kursu programmas saskaņotas Rīgas izglītības un informatīvi metodiskajā centrā, kursu dalībnieki saņem apliecības par profesionālās kompetences pilnveidi.

SAM 3024 samKursi  quot Iedvesmot skolenus 2

Mācoties no dabas: inovatīva pieeja izglītībai ilgtspējīgai attīstībai

Kursi piedāvā mūsdienu aktuālajām tendencēm izglītībā atbilstošu metodiku un plānošanas rīkus, lai mācību procesā tiktu īstenota skolēnu kompetenču attīstība. Šīs kompetences ļaus skolēniem aktīvāk piedalīties videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanā. Mācību procesa centrā ir skolēna mācīšanās, kas balstīta uz atklājumiem un nodrošina skolēnu līdzdarbošanos. Kursu programmas (A programma 16 stundu apjomā) saskaņojuma Nr. RIIMC-14-039.

Sākusies dalībnieku reģistrācija!

Vairāk par kursu programmu šeit.

Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm, izmantojot daudzveidīgus vides izzināšanas paņēmienus

Kursi piedāvā  metodiku un plānošanas rīkus, lai dabaszinātņu mācību procesā tiktu sekmēta skolēnu mācīšanās motivācija. Kursu dalībnieki pilnveidos pedagoģisko kompetenci, apgūstot daudzveidīgas pieejas un metodes gan teorētiski, gan praktiski, kā arī nostiprinās izpratni, pielietojot apgūto praksē un analizējot rezultātus.

Kursu laikā pedagogi varēs apgūt 2 no 3 izvēles moduļiem:

1. Digitālo tehnoloģiju izmantošana 6 – 16 gadus vecu skolēnu dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.

2. Agrīnas pētnieciskas izziņas īstenošana 6 – 12 gadus vecu skolēnu dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.

3. Pieejas un paņēmieni 6 – 14 gadus vecu skolēnu ar zemiem mācību sasniegumiem dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.

Vairāk par kursu programmu šeit.


Kāda būs mūsu nākotne?  Kā mēs tur nokļūsim? Kas var sniegt mums gaišāku un laimīgāku nākotni?

Uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim atbildes kursu programmā "Mācoties no dabas: inovatīva pieeja izglītībai ilgtspējīgai attīstībai".
Mācoties no dabas mēs varam mainīt mūsu sabiedrību, lai tā būtu līdzīgāka dabai - bagātīga, skaista un nepiesārņota. Kursi piedāvā mūsdienu aktuālajām tendencēm izglītībā atbilstošu metodiku un plānošanas rīkus, lai mācību procesā tiktu īstenota skolēnu kompetenču attīstība. Šīs kompetences ļaus skolēniem aktīvāk piedalīties videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanā. Mācību procesa centrā ir skolēna mācīšanās, kas balstīta uz atklājumiem un nodrošina skolēnu līdzdarbošanos.

Projekta "Mācoties no dabas" ietvaros nodarbības aprobējuši 239 skolotāji vairāk kā 60 Latvijas skolās. Nodarbības izmantojamas dabaszinību, dabas zinātņu, sociālo zinību, mājturības un tehnoloģiju, valodu, mākslas, mūzikas, informātikas, matemātikas apguvei, kā arī dažādu pulciņu programmās. Vispiemērotākās tās būs 5.-9. klašu skolēniem, bet izmantojamas arī citās klašu grupās.

Kursu programmas (A programma 16 stundu apjomā) saskaņojuma Nr. RIIMC-14-039.

Kursu dalībnieki saņems:

  • nodarbību materiālus dažādiem mācību priekšmetiem;
  • ieteikumus nodarbību vadīšanai;
  • kompetenču novērtēšanas metodiku;
  • pasniedzēju konsultācijas un atbalstu nodarbību izmēģinājumu laikā skolā;
  • apliecības par 16 stundu pedagogu profesionālās pilnveides kursu beigšanu.
Kursu nodarbības: 2018. gada 14. februārī, 4. aprīlī
 
Kursu norises vieta: Rīga
Kursus iespējams organizēt arī pie jums novadā, saskaņojot laikus.
 
Kursu vadītājas: Elita Lavrinoviča, Dace Pole.
 
Mācību maksa: 50 EUR
 
Pieteikšanās: aizpildot elektronisko anketu
Vairāk par projektu "Mācoties no dabas"
 

Kursi piedāvā mūsdienu aktuālajām tendencēm izglītībā atbilstošu metodiku un plānošanas rīkus, lai dabaszinātņu mācību procesā tiktu sekmēta skolēnu mācīšanās motivācija. Kursu dalībnieki pilnveidos pedagoģisko kompetenci, apgūstot daudzveidīgas pieejas un metodes gan teorētiski, gan praktiski, kā arī nostiprinās izpratni, pielietojot apgūto praksē un analizējot rezultātus. Projekta "Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm" laikā metodes aprobējuši 116 skolotāji ar 1340 skolēniem 8 ES dalībvalstīs.

Kursu laikā pedagogi varēs apgūt 2 no 3 izvēles moduļiem:

1. Digitālo tehnoloģiju izmantošana 6 – 16 gadus vecu skolēnu dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.
Digitālās tehnoloģijas dabaszinātņu satura apguvei un to pedagoģiskais potenciāls motivācijas sekmēšanai. Digitālo tehnoloģiju lietošanas labās prakses piemēri.

2. Agrīnas pētnieciskas izziņas īstenošana 6 – 12 gadus vecu skolēnu dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.
Pētniecisks mācību process dabaszinātnēs, tā realizēšanas īpatnības 6 – 12 gads veciem bērniem. Pētnieciskas aktivitātes un to motivējošais potenciāls.

3. Pieejas un paņēmieni 6 – 14 gadus vecu skolēnu ar zemiem mācību sasniegumiem dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.
Praktiska aktivitāte, tās analīze. Rekomendācijas skolēnu ar zemiem mācību sasniegumiem dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veidošanās sekmēšanai: pieejas, metodes un līdzekļi. Diferenciācija mācību procesā, vienlaicīgi strādājot ar skolēniem, kam ir zemi un augsti mācību sasniegumi.

Kursu programmas (A programma 20 stundu apjomā) saskaņojuma Nr. RIIMC-15-301

Kursu sākums: Tiks izziņots

Norises vieta: Tiks izziņota

Kursu vadītājas: Daiga Kalniņa, Inese Liepiņa, Ieva Kalka

Kursu dalības maksa: 62 EUR

Vairāk par projektu "Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm"

Pielikumi:
Download this file (Info kursi MASS-2.pdf)Info kursi MASS-2.pdf265 Kb