Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi - Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm
Saturs
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
Dabas uzņēmēji
Mācoties no dabas
Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm
Skolēnu uzņēmējspējas attīstīšana izmantojot aprites ekonomikas principus
Mācīšanās ārā skolēnu aktīva izziņas procesa veicināšanai
Dabaszinātnes pilsētā
Visas lapas

Kursi piedāvā mūsdienu aktuālajām tendencēm izglītībā atbilstošu metodiku un plānošanas rīkus, lai dabaszinātņu mācību procesā tiktu sekmēta skolēnu mācīšanās motivācija. Kursu dalībnieki pilnveidos pedagoģisko kompetenci, apgūstot daudzveidīgas pieejas un metodes gan teorētiski, gan praktiski, kā arī nostiprinās izpratni, pielietojot apgūto praksē un analizējot rezultātus. Projekta "Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm" laikā metodes aprobējuši 116 skolotāji ar 1340 skolēniem 8 ES dalībvalstīs.

Kursu laikā pedagogi varēs apgūt 2 no 3 izvēles moduļiem:

1. Digitālo tehnoloģiju izmantošana 6 – 16 gadus vecu skolēnu dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.
Digitālās tehnoloģijas dabaszinātņu satura apguvei un to pedagoģiskais potenciāls motivācijas sekmēšanai. Digitālo tehnoloģiju lietošanas labās prakses piemēri.

2. Agrīnas pētnieciskas izziņas īstenošana 6 – 12 gadus vecu skolēnu dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.
Pētniecisks mācību process dabaszinātnēs, tā realizēšanas īpatnības 6 – 12 gads veciem bērniem. Pētnieciskas aktivitātes un to motivējošais potenciāls.

3. Pieejas un paņēmieni 6 – 14 gadus vecu skolēnu ar zemiem mācību sasniegumiem dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.
Praktiska aktivitāte, tās analīze. Rekomendācijas skolēnu ar zemiem mācību sasniegumiem dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veidošanās sekmēšanai: pieejas, metodes un līdzekļi. Diferenciācija mācību procesā, vienlaicīgi strādājot ar skolēniem, kam ir zemi un augsti mācību sasniegumi.

Kursu programmas (A programma 20 stundu apjomā) saskaņojuma Nr. RIIMC-15-301

Kursu norises laiks: Tiks izziņots

Norises vieta: Tiks izziņota

Vairāk par projektu "Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm"