Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi - Skolēnu uzņēmējspējas attīstīšana izmantojot aprites ekonomikas principus
Saturs
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
Dabas uzņēmēji
Mācoties no dabas
Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm
Skolēnu uzņēmējspējas attīstīšana izmantojot aprites ekonomikas principus
Mācīšanās ārā skolēnu aktīva izziņas procesa veicināšanai
Dabaszinātnes pilsētā
Visas lapas

Kāda būtu pasaule, ja ekonomikā tiktu izmantoti dabas principi?

Nākotnē jauniem cilvēkiem būs nepieciešama uzņēmējspēja, lai pasargātu dabu, no kā mēs visi esam atkarīgi, tai pašā laikā nodrošinot sabiedrībai nepieciešamās preces un pakalpojumus. Svarīgākais ir izpratne par to, kā daba darbojas un kā šos principus var pielietot uzņēmējdarbībā. Kursos izzināsim, kā daba var iedvesmot mūs meklēt jaunus veidus, kā organizēt ražošanas procesu, kas ne tikai nekaitē dabai, bet to pat atjauno.
Kursos izzināsim, kā daba var iedvesmot mūs meklēt jaunus veidus, kā organizēt ražošanas procesu, kas ne tikai nekaitē dabai, bet to pat atjauno.

Kursu dalībnieki:

  • pilnveidos izpratni par mūsdienīgu uzņēmējdarbības izglītību;
  • pilnveidos izpratni par zaļo uzņēmējdarbību;
  • iepazīsies ar aprites ekonomikas pamatprincipiem;
  • iepazīsies ar dabas principiem un to izmantošanu āra nodarbību veidošanai.

Kursu programma un materiāli veidoti ciešā sadarbībā ar Latvijas skolotājiem un uzņēmējiem, balstīti uz reāliem biznesa labās prakses piemēriem, ietver nepastarpinātu mācīšanos no dabas tieši dabas vidē. Nodarbības izmantojamas dabaszinību, bioloģijas, ģeogrāfijas, fizikas, ķīmijas, mājturības un tehnoloģiju, sociālo zinātņu, ekonomikas pamatu, dzimtās valodas, svešvalodu, informātikas, matemātikas apguvei, kā arī interešu izglītības programmās. Vispiemērotākās tās būs 5.-9. klašu skolēniem, bet izmantojamas arī citās klašu grupās.

Kursu programmas (A programma 20 stundu apjomā) saskaņojuma Nr. RIMC-17-294

Kursu dalībnieki saņems:

  • nodarbību materiālus dažādiem mācību priekšmetiem;
  • ieteikumus nodarbību vadīšanai;
  • kompetenču novērtēšanas metodiku;
  • apliecības par 20 stundu pedagogu profesionālās pilnveides kursu beigšanu.

Kursu norises laiks: Tiks izziņots

Kursu norises vieta: Rīga

Vairāk par projektu "Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā"