Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi - Mācīšanās ārā skolēnu aktīva izziņas procesa veicināšanai
Saturs
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
Dabas uzņēmēji
Mācoties no dabas
Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm
Skolēnu uzņēmējspējas attīstīšana izmantojot aprites ekonomikas principus
Mācīšanās ārā skolēnu aktīva izziņas procesa veicināšanai
Dabaszinātnes pilsētā
Visas lapas

Mācīšanās ārā palīdz labāk izprast apkārtējo pasauli un dod iespēju izzināt reālas problēmas, tā mācīšanos saista ar ikdienas dzīvi. Pētījumi pierādījuši āra mācīšanās priekšrocības – skolēniem ir augstāka mācību motivācija, labākas sekmes, tā pozitīvi ietekmē veselību un palīdz risināt disciplīnas problēmas.

Kursi piedāvā metodiku, lai mācību procesā tiktu veicināta skolēnu aktīva izziņa ārpus skolas telpām. Dalībnieki diskutēs par āra mācīšanās nozīmi un pamatojumu, izmēģinās praktiskas aktivitātes ārā, gūs idejas āra nodarbību organizēšanai dažādos mācību priekšmetos vai ārpusstundu nodarbībās.

Kursu programmas (A programma 20 stundu apjomā) saskaņojuma Nr. 6-1/19.

Kursu norises laiks: Tiks izziņots

Kursu norises vieta: Ogresgala pamatskola, Nākotnes iela 4, Ogresgala pagasts, Ogres novads

Kursu vadītāji: Inese Liepiņa, āra nodarbības vadīs Ogresgala pamatskolas skolotāji

Informācija sagatavota projekta "Mācies, dari, iesaisties!" ietvaros, ko atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no valsts budžeta programmas NVO fonds līdzekļiem.