Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm
Saturs
Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm
Projekta aktivitātes
Starptautiskās konferences
Visas lapas
Ar ES Mūžizglītības programmas atbalstu uzsākts projekts "Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm" (Motivate and Attract Students to Science). Projektā iesaistījušās 8 GLOBE projekta dalībvalstis: Čehija (TEREZA Association), Kipra (CYCERE), Grieķija (Atēnu Universitāte), Igaunija (Estonian Physical Society), Latvija (Bērnu Vides skola), Nīderlande (SME), Vācija (Ķelnes Universitāte), Polija (UNEP/GRID-Warsaw). Projektā mēģināsim dabaszinātņu mācīšanu padarīt pievilcīgāku 21. gadsimta skolēniem, izmantojot GLOBE projekta pieredzi. Pievērsīsimies informācijas tehnoloģiju lietošanai dabaszinātnēs, agrīnai pētnieciskai izziņai, skolēnu ar zemiem sasniegumiem dabaszinātnēs motivēšanai. Projekta laikā tiks apkopoti labās pieredzes stāsti, veidoti nodarbību plāni, ieteikumi skolotājiem. Aicināsim sadarboties GLOBE projekta dalībskolu skolotājus, bet noderēs arī citu skolu pieredze.
 
 Projekta vadītāja: Barbora Semerakova (Čehija), projekta koordinatore Latvijā Inese Liepiņa

Projekta komanda: Gunta Kalvāne, Krišjānis Liepiņš, Daiga Kalniņa, Līva Liepiņa

Projektu atbalsta: ES Mūžizglītības programma

ES_Mizglitibas_logo

Dalībvalstis: Čehija, Kipra, Grieķija, Igaunija, Latvija, Nīderlande, Vācija, Polija

Vairāk par projektu lasiet šeit


Pieejami projekta ietvaros izstrādātie metodiskie materiāli ar nodarbību plānu piemēriem, lai palīdzētu skolotājiem veicināt skolēnu motivāciju mācīties dabaszinātnes.

Materiāli ir pieejami latviešu valodā projekta tīmekļa vietnē. Turpat ir atrodami arī materiāli, kas būs noderīgi izglītības speciālistiem skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursu veidošanai.

 24. augustā Bērnu Vides skolas pārstāvji piedalījās LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra rīkotajā konferencē "Dabaszinātnes un matemātika skolā - efektīvi un radoši", stāstot par projektu "Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm" un demonstrējot vienu no projekta ievtaros izstrādātajām nodarbībām.

DSC 6809DSC 6817DSC 6818

Vides izglītotāju asociācijas biedri tika iepazīstināti ar projektā gūto pieredzi un izveidotajiem mācību materiāliem. Gadskārtējā Vides izglītotāju Saietā 5. un  6. augustā skolotāji Anda Freimane no Mazzalves pamatskolas, Daiga Martinsone no Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas un Santa Briede no Amatas pamatskolas vadīja darbnīcas par ūdens piesārņojumu un tā attīrīšanu, kā arī mācīja, kā pagatavot vienkāršus instrumentus laikapstākļu mērījumiem.

IMG 20160806 121836IMG 20160806 131837IMG 20160825 113725

2016. gada 10.-11. jūnijā notika projekta komandas sanāksme Atēnās, Grieķijā. Tajā partneri no visām 8 projekta dalībvalstīm pārrunāja projektā līdz šim paveikto un darāmos darbus 3. atklātās konferences Ķelnē sagatavošanai.

2

2016. gada 7. janvārī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalnā notika skolotāju profesionālās pilnveides kursu otrā nodarbība, kurā piedalījās 28 skolotāji. Seminārā skolotāji sprieda, kā veicās ar nodarbību izmēģināšanu skolās un kā iegūtās zināšanas izmantot praksē.

DSC 5160-1

No 2015. gada 24.līdz 28. novembrim Varšavā notika projekta ceturtā starptautiskā projekta sanāksme, kas bija apvienota ar 2. atklāto konferenci, kurā galvenokārt tika spriests par izveidotajiem mācību materiāliem un to izmēģināšanu skolās.

2015. gada 2. novembrī jaunajā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalnā notika skolotāju profesionālās pilnveides kursu pirmā nodarbība, kurā piedalījās 30 skolotāji. Darbs norisinājās 3 grupās, kurā katram bija iespēja izmēģināt projektā izstrādātās nodarbības un izvēlēties, kuru no tām izmēģināt skolā.

No 21. līdz 22. maijam Prāgā notika projekta starptautiskās darba grupas trešā sanāksme. Sanāksmē partneri no Čehijas, Polijas, Grieķijas, Kipras, Nīderlandes, Vācijas un Latvijas apsprieda izveidotos mācību metodiskos materiālus un diskutēja par to aprobāciju skolās. Latvijas komandu sanāksmē pārstāvēja Inese Liepiņa un Daiga Kalniņa.

IMG 0821-3

No 2014. gada 25. līdz 28. novembrim Amsterdamā notika otrā projekta starptautiskās darba grupas sanāksme, kurā tika apspriesti pētījuma rezultāti, atrastie labās prakses piemēri un spriests par projekta tālāko realizāciju. Sanāksme bija apvienota ar 1. atklāto konferenci zinātņu centrā NEMO.

Projekta ietvaros veicam pētījumu par dabaszinātņu mācīšanu skolā. Vēlamies noskaidrot labāko pieredzi informācijas tehnoloģiju izmantošanā, agrīnas pētnieciskās izziņas jomā un skolēnu ar nepietiekamām sekmēm ieinteresēšanā. Lūdzam skolotājus, kuriem ir pieredze minētajās jomās, aizpildīt anketu līdz 17. martam.

2014. gada 24. un 25. februārī Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) notika projekta starptautiskās darba grupas sanāksme. Tajā tika diskutēts par līdz šim projektā paveikto un pētījuma aptaujas pirmajiem rezultātiem, kā arī plānota turpmākā darbība projektā. Sanāksmē piedalījās Čehijas, Grieķijas, Igaunijas, Nīderlandes, Polijas, Vācijas un Latvijas pārstāvji.

058

No 2013. gada 25. līdz 27. novembrim Prāgā notika projekta uzsākšanas sanāksme, kurā piedalījās pārstāvji no visām 8 projekta dalībvalstīm. Tika izveidots detalizēts projekta plāns, izveidotas darba grupas. Latvijas komandu sanāksmē pārstāvēja Inese Liepiņa un Krišjānis Liepiņš.

R0035343

No 2016. gada 28. līdz 30. septembrim Bērnu Vides skolas (BVS) pārstāvji un 7 skolotāji no dažādām Latvijas skolām piedalījās 3. izglītības konferencē "Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm", kas norisinājās Ķelnes universitātē (Vācijā).
Konferencē projekta komanda:
• dalījās ar idejām, kā uzlabot skolēnu motivāciju mācīties dabaszinātņu (STEM) priekšmetus, savedot kopā dabaszinātņu skolotājus, izglītības darbiniekus un zinātniekus no visas Eiropas,
• iepazīstināja ar projekta 3 gadu darba rezultātiem un labās prakses pieejām,
• piedāvāja mācību materiālus, rīkus un metodoloģijas darbam klasē.
Interaktīvās darbnīcās un diskusijās skolotājas Dace Bruna un Santa Briede dalījās ar savu pieredzi, izmēģinot projektā izveidotos mācību materiālus, un demonstrēja vienu no izmēģinātajām mācību aktivitātēm.
Pēdējā konferences dienā, 30. septembrī, dalībnieki piedalījās izglītojošā rallijā, kurā iepazina Ķelnes pilsētu, izmantojot digitālās tehnoloģijas un izpildot dažādus uzdevumus.

DSC 7181 tw

No 2015. gada 24.līdz 28. novembrim Varšavā notika projekta 2. atklātā konference, kurā bez projekta komandas Ineses Liepiņas un Krišjāņa Liepiņa piedalījās vēl arī pieci GLOBE projekta skolotāji no Latvijas.  Konference tika organizēta sadarbībā ar GLOBE programmas Eiropas un Eirāzijas reģionālo koordinācijas biroju. Konferences mērķis bija savest kopā skolotājus, skolotāju izglītotājus un zinātniekus no visas Eiropas, lai dalītos ar idejām dabaszinātņu mācīšanas uzlabošanai skolās un veicinātu skolēnu motivāciju. Konferences programmā bija galvenokārt praktiskas nodarbības, kurās skolotāji iejutās skolēnu lomās. Skolotāji izmēģināja izstrādātos materiālus, diskutēja un mēģināja izvērtēt piedāvātās metodes, paņēmienus un nodarbības gan no skolēnu, gan skolotāju viedokļa. Konferences dalībnieki piedalījās aizraujošā zinātnes nodarbībā Kopernika zinātnes centrā.

043

No 2014. gada 25. līdz 27. novembrim Nīderlandē notika projekta 1. atklātā konference, uz kuru tika aicināts ikviens interesents. Konference notika zinātnes centrā NEMO Amsterdamā. Konference pulcēja izglītības speciālistus no 9 ES valstīm un tās mērķis bija popularizēt labās prakses piemērus dabaszinātņu mācīšanā, izpētīt priekšnoteikumus skolēnu motivācijai mācīties dabaszinātnes, veidot skolotāju, izglītības speciālistu un zinātnieku sadarbības tīklu.

DSC 0638

Konferences dalībnieki guva plašu mācību materiālu, rīku, metodoloģiju un labās prakses aprakstu klāstu, satika kolēģus un speciālistus, dalījās pieredzē, izmēģināja plānotos metodiskos materiālus un palīdzēja tos uzlabot. Darbs konferencē norisinājās 3 grupās: informācijas tehnoloģiju izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, agrīna pētnieciskā izziņa, skolēnu ar nepietiekamām sekmēm motivēšana.