Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm - Projekta aktivitātes
Saturs
Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm
Projekta aktivitātes
Starptautiskās konferences
Visas lapas

Pieejami projekta ietvaros izstrādātie metodiskie materiāli ar nodarbību plānu piemēriem, lai palīdzētu skolotājiem veicināt skolēnu motivāciju mācīties dabaszinātnes.

Materiāli ir pieejami latviešu valodā projekta tīmekļa vietnē. Turpat ir atrodami arī materiāli, kas būs noderīgi izglītības speciālistiem skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursu veidošanai.

 24. augustā Bērnu Vides skolas pārstāvji piedalījās LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra rīkotajā konferencē "Dabaszinātnes un matemātika skolā - efektīvi un radoši", stāstot par projektu "Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm" un demonstrējot vienu no projekta ievtaros izstrādātajām nodarbībām.

DSC 6809DSC 6817DSC 6818

Vides izglītotāju asociācijas biedri tika iepazīstināti ar projektā gūto pieredzi un izveidotajiem mācību materiāliem. Gadskārtējā Vides izglītotāju Saietā 5. un  6. augustā skolotāji Anda Freimane no Mazzalves pamatskolas, Daiga Martinsone no Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas un Santa Briede no Amatas pamatskolas vadīja darbnīcas par ūdens piesārņojumu un tā attīrīšanu, kā arī mācīja, kā pagatavot vienkāršus instrumentus laikapstākļu mērījumiem.

IMG 20160806 121836IMG 20160806 131837IMG 20160825 113725

2016. gada 10.-11. jūnijā notika projekta komandas sanāksme Atēnās, Grieķijā. Tajā partneri no visām 8 projekta dalībvalstīm pārrunāja projektā līdz šim paveikto un darāmos darbus 3. atklātās konferences Ķelnē sagatavošanai.

2

2016. gada 7. janvārī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalnā notika skolotāju profesionālās pilnveides kursu otrā nodarbība, kurā piedalījās 28 skolotāji. Seminārā skolotāji sprieda, kā veicās ar nodarbību izmēģināšanu skolās un kā iegūtās zināšanas izmantot praksē.

DSC 5160-1

No 2015. gada 24.līdz 28. novembrim Varšavā notika projekta ceturtā starptautiskā projekta sanāksme, kas bija apvienota ar 2. atklāto konferenci, kurā galvenokārt tika spriests par izveidotajiem mācību materiāliem un to izmēģināšanu skolās.

2015. gada 2. novembrī jaunajā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalnā notika skolotāju profesionālās pilnveides kursu pirmā nodarbība, kurā piedalījās 30 skolotāji. Darbs norisinājās 3 grupās, kurā katram bija iespēja izmēģināt projektā izstrādātās nodarbības un izvēlēties, kuru no tām izmēģināt skolā.

No 21. līdz 22. maijam Prāgā notika projekta starptautiskās darba grupas trešā sanāksme. Sanāksmē partneri no Čehijas, Polijas, Grieķijas, Kipras, Nīderlandes, Vācijas un Latvijas apsprieda izveidotos mācību metodiskos materiālus un diskutēja par to aprobāciju skolās. Latvijas komandu sanāksmē pārstāvēja Inese Liepiņa un Daiga Kalniņa.

IMG 0821-3

No 2014. gada 25. līdz 28. novembrim Amsterdamā notika otrā projekta starptautiskās darba grupas sanāksme, kurā tika apspriesti pētījuma rezultāti, atrastie labās prakses piemēri un spriests par projekta tālāko realizāciju. Sanāksme bija apvienota ar 1. atklāto konferenci zinātņu centrā NEMO.

Projekta ietvaros veicam pētījumu par dabaszinātņu mācīšanu skolā. Vēlamies noskaidrot labāko pieredzi informācijas tehnoloģiju izmantošanā, agrīnas pētnieciskās izziņas jomā un skolēnu ar nepietiekamām sekmēm ieinteresēšanā. Lūdzam skolotājus, kuriem ir pieredze minētajās jomās, aizpildīt anketu līdz 17. martam.

2014. gada 24. un 25. februārī Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) notika projekta starptautiskās darba grupas sanāksme. Tajā tika diskutēts par līdz šim projektā paveikto un pētījuma aptaujas pirmajiem rezultātiem, kā arī plānota turpmākā darbība projektā. Sanāksmē piedalījās Čehijas, Grieķijas, Igaunijas, Nīderlandes, Polijas, Vācijas un Latvijas pārstāvji.

058

No 2013. gada 25. līdz 27. novembrim Prāgā notika projekta uzsākšanas sanāksme, kurā piedalījās pārstāvji no visām 8 projekta dalībvalstīm. Tika izveidots detalizēts projekta plāns, izveidotas darba grupas. Latvijas komandu sanāksmē pārstāvēja Inese Liepiņa un Krišjānis Liepiņš.

R0035343