Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm - Starptautiskās konferences
Saturs
Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm
Projekta aktivitātes
Starptautiskās konferences
Visas lapas

No 2016. gada 28. līdz 30. septembrim Bērnu Vides skolas (BVS) pārstāvji un 7 skolotāji no dažādām Latvijas skolām piedalījās 3. izglītības konferencē "Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm", kas norisinājās Ķelnes universitātē (Vācijā).
Konferencē projekta komanda:
• dalījās ar idejām, kā uzlabot skolēnu motivāciju mācīties dabaszinātņu (STEM) priekšmetus, savedot kopā dabaszinātņu skolotājus, izglītības darbiniekus un zinātniekus no visas Eiropas,
• iepazīstināja ar projekta 3 gadu darba rezultātiem un labās prakses pieejām,
• piedāvāja mācību materiālus, rīkus un metodoloģijas darbam klasē.
Interaktīvās darbnīcās un diskusijās skolotājas Dace Bruna un Santa Briede dalījās ar savu pieredzi, izmēģinot projektā izveidotos mācību materiālus, un demonstrēja vienu no izmēģinātajām mācību aktivitātēm.
Pēdējā konferences dienā, 30. septembrī, dalībnieki piedalījās izglītojošā rallijā, kurā iepazina Ķelnes pilsētu, izmantojot digitālās tehnoloģijas un izpildot dažādus uzdevumus.

DSC 7181 tw

No 2015. gada 24.līdz 28. novembrim Varšavā notika projekta 2. atklātā konference, kurā bez projekta komandas Ineses Liepiņas un Krišjāņa Liepiņa piedalījās vēl arī pieci GLOBE projekta skolotāji no Latvijas.  Konference tika organizēta sadarbībā ar GLOBE programmas Eiropas un Eirāzijas reģionālo koordinācijas biroju. Konferences mērķis bija savest kopā skolotājus, skolotāju izglītotājus un zinātniekus no visas Eiropas, lai dalītos ar idejām dabaszinātņu mācīšanas uzlabošanai skolās un veicinātu skolēnu motivāciju. Konferences programmā bija galvenokārt praktiskas nodarbības, kurās skolotāji iejutās skolēnu lomās. Skolotāji izmēģināja izstrādātos materiālus, diskutēja un mēģināja izvērtēt piedāvātās metodes, paņēmienus un nodarbības gan no skolēnu, gan skolotāju viedokļa. Konferences dalībnieki piedalījās aizraujošā zinātnes nodarbībā Kopernika zinātnes centrā.

043

No 2014. gada 25. līdz 27. novembrim Nīderlandē notika projekta 1. atklātā konference, uz kuru tika aicināts ikviens interesents. Konference notika zinātnes centrā NEMO Amsterdamā. Konference pulcēja izglītības speciālistus no 9 ES valstīm un tās mērķis bija popularizēt labās prakses piemērus dabaszinātņu mācīšanā, izpētīt priekšnoteikumus skolēnu motivācijai mācīties dabaszinātnes, veidot skolotāju, izglītības speciālistu un zinātnieku sadarbības tīklu.

DSC 0638

Konferences dalībnieki guva plašu mācību materiālu, rīku, metodoloģiju un labās prakses aprakstu klāstu, satika kolēģus un speciālistus, dalījās pieredzē, izmēģināja plānotos metodiskos materiālus un palīdzēja tos uzlabot. Darbs konferencē norisinājās 3 grupās: informācijas tehnoloģiju izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, agrīna pētnieciskā izziņa, skolēnu ar nepietiekamām sekmēm motivēšana.