Vasaras nometne "Dabas spogulī lūkojoties"

No 28. jūlija līdz 3. augustam  Ventspils novada Stiklos ar Vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu notika Bērnu Vides skolas rīkotā vasaras vides izglītības nometne „Dabas spogulī lūkojoties”, kurā bērni jaunu, māksliniecisku, sportisku un vides zinībās skolotu jauniešu vadībā atpūtās un izzināja dažādas vides un radošās gudrības.

Veselu nedēļu jaunie pētnieki izzināja dažādas dabas ekosistēmas – mežu, ezeru, upi, plavu un purvu, mācījās no šķietami parastām un ikdienišķām lietām radīt kaut ko skaistu un noderīgu, spēlēja komandu spēles un stafetes, cēla indiāņu vigvamus un pina galvas rotas un aproces.

Vakari pagāja klausoties un stāstot stāstus pie ugunskura, spēlējot sajūtu un sporta spēles. Neaizmirstama un izjūtu bagāta izvērtās piedzīvojumu trasīte mežā ar dažādiem uzdevumiem, kuru pamatmērķis bija komandas veidošana un saliedēšana.

Nedēļa paskrēja nemanot, tiekamies nākamvasar!

Vasras nometnes dalibnieku rad 19

Nometnes vadītājs: Kaspars Bērziņš (vadītāja apliecība Nr. 116-00083)

Nometni atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds

B