Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā
Saturs
Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā
Projekta aktivitātes
Visas lapas

Bērnu Vides skola ar Erasmus+ programmas atbalstu uzsākusi projektu "Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā" (Green Entrepreneurs Europe). Projektā iesaistījušies 11 partneri no Lielbritānijas (Field Studies Council un Business in the Community Northern Ireland), Spānijas (Fundacion Tierra Integral un Integral, Sociedad para el Desarrollo Pural), Bulgārijas (Ecosystem Europe Association, Business Foundation for Education un Business Innovation Centre Innobridge), Rumānijas (Focus Eco Center un Asociatia Intreprinzatorilor Arbor) un Latvijas (Bērnu Vides skola un Prakse.lv)

Projekta mērķis ir aktualizēt zaļās ekonomikas idejas un veicināt uzņēmējdarbību, kas radītu jaunas darba vietas un atveseļotu vidi. Uzņēmēji kopā ar skolotājiem attīstīs skolēnu uzņēmējdarbības kompetences, lai spētu aktīvi iesaistīties zaļās ekonomikas veidošanā un nostiprinātu skolu saikni ar uzņēmējiem. Projekta rezultātā tiks izstrādāti mācību metodiskie materiāli zaļās uzņēmējdarbības veicināšanai, apmācīti skolotāji, noorganizēti radoši skolēnu/ uzņēmēju ideju ģenerēšanas pasākumi, radītas jaunas, reālas zaļās uzņējdarbības idejas. Projektā kā asociētie partneri iesaistījušās Ropažu vidusskola, Kuldīgas Centra vidusskola, Babītes vidusskola, Mālpils internātpamatskola.

Projekta vadītājs: Richard Dawson, Noel Elliot, projekta koordinatore Latvijā: Inese Liepiņa

Projekta komanda: Linda Felzenberga, Ieva Kalka, Rudīte Grabovska, Krišjānis Liepiņš

Sadarbības partneri Prakse.lv

Projektu atbalsta: ES Erasmus+ programma

128156 Logo Erasmus   60ko


No 5.-7. septembrim Rīgā notika jau 4. projekta komandas sanāksme, kurā dalībnieki izvērtēja izveidotos mācību materiālus, skolotāju apmācības programmas un vienojās par tālāko darbību. Sapulcē piedalījās visu projekta dalībvalstu pārstāvji – no Latvijas, Lielbritānijas, Bulgārijas, Spānijas un Rumānijas. Dalībnieki viesojās arī pie Latvijas mazpulku organizācijas, lai iepazītos ar viņu pieredzi vides izglītības projektu realizācijā.

DSC 1389DSC 1398

2017. gada septembrī uzsākta izveidoto mācību materiālu izmēģināšana 4 projekta pilotskolās - Ropažu vidusskolā, Kuldīgas Centra vidusskolā, Babītes vidusskolā, Mālpils internātpamatskolā.

2017. gada 13. jūnijā pārstāvji no 4 projekta dalībskolām tikās seminārā Latvijas Valsts mežu biroja ēkā, lai iepazītos ar izveidotajiem metodiskajiem materiāliem biznesa labās prakses piemēriem, kā arī plānotu projekta realizāciju skolās.

19243311 1544382548937305 4245775225269428697 o19388708 1544379135604313 2422550157489765855 o

No 2016. gada 21. līdz 25. novembrim Lielbritānijā, Juniper Hall Vides izglītības centrā notika  3. starptautiskā projekta komandas sanāksme. Sapulcē piedalījās visu projekta dalībvalstu pārstāvji – no Latvijas, Lielbritānijas, Bulgārijas, Spānijas un Rumānijas. Latviju sanāksmē pārstāvēja Inese Liepiņa un Rudīte Grabovska no Bērnu Vides skolas un Jānis Logins no Prakse.lv. Sanāksmes laikā partneri apsprieda projekta virzību katrā no dalībvalstīm, diskutēja par izveidotajām mācību nodarbībām, novērtējuma metodēm, skolotāju izglītošanu, sabiedrības informēšanu.

IMG 20161123 101647 samazIMG 20161123 141441 samaz

No 2016. gada 11. līdz 15. aprīlim Spānijā, Bullas notika  2. starptautiskā projekta komandas sanāksme. Sapulcē piedalījās visu projekta dalībvalstu pārstāvji – no Latvijas, Lielbritānijas, Bulgārijas, Spānijas un Rumānijas. Latviju sanāksmē pārstāvēja Inese Liepiņa un Rudīte Grabovska no Bērnu Vides skolas un Jānis Logins no Prakse.lv. Sanāksmes laikā partneri apsprieda projekta virzību katrā no dalībvalstīm, diskutēja par veidojamo mācību metodisko materiālu un plānotajiem mācību rezultātiem, novērtējuma metodēm, labās biznesa prakses paraugiem.

20160413 10003120160414 164800

No 2016. gada 11. līdz 14. janvārim Bulgārijā, Sofijā notika projekta „Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā" starptautiskā sanāksme. Sapulcē piedalījās visu projekta dalībvalstu pārstāvji – no Latvijas, Lielbritānijas, Bulgārijas, Spānijas un Rumānijas. Latviju sanāksmē pārstāvēja Linda Felzenberga no Bērnu Vides skolas un Jānis Logins no Prakse.lv. Sanāksmes laikā partneri izvērtēja iespējamos „plusus" un „mīnusus" projektā paredzētajām aktivitātēm, apsprieda katras valsts izglītības sistēmu atšķirības un īpatnības, kā arī dalījās ar atrastajiem videi draudzīgas uzņēmējdarbības piemēriem. Trīs dienu laikā tika izvērtēs jau padarītais, kā arī saplānoti turpmāk veicamie darbi un nākamās tikšanās reizes.

IMG 4946-1IMG 4937