Skolēnu un iedzīvotāju iesaistīšana sabiedriskās zinātnes aktivitātēs - GLOBE Eiropas fenoloģijas kampaņa
Saturs
Skolēnu un iedzīvotāju iesaistīšana sabiedriskās zinātnes aktivitātēs
GLOBE skolu salidojums
Radošās pētnieciskās darbnīcas
GLOBE mobilās lietotnes
GLOBE Eiropas fenoloģijas kampaņa
GLOBE skolotāju seminārs
BVS biedru kopsapulce
Visas lapas

Biedrība Bērnu Vides skola kopā ar zinātniekiem un vides izglītības organizācijām no 16 Eiropas valstīm aicina ikvienu veikt fenoloģiskos novērojumus savā apkārtnē. Jaunā lietotne GrowApp ļauj veidot koku, dārzu un ainavu animācijas, uzņemot fotoattēlus ar saviem viedtālruņiem un pārvēršot šos fotoattēlus kustīgā bildē, kas parāda izmaiņas gadalaiku un pat gadu gaitā. Vienlaikus lietotāji palīdz zinātniekiem labāk izprast klimata pārmaiņu ietekmi uz vidi. 

Augšanas sezonas sākumu un ilgumu Eiropā ir būtiski ietekmējis vidējās temperatūras pieaugums par 1,5°C salīdzinājumā ar pirms-industriālajiem līmeņiem. Šie secinājumi balstīti uz simtiem tūkstošiem fenoloģisko novērojumu, ko veikuši brīvprātīgie no visas Eiropas. Piemēram, 17 pavasara augu ziedēšana Eiropā kopš 1982. gada sākusies vidēji divas nedēļas agrāk. Arī Latvijā veiktie pētījumi liecina, ka lapu plaukšana un ziedēšana iestājas agrāk. Būtiskas izmaiņas ir tieši agri ziedošām sugām, piemēram, lazda pēdējos 30 gados zied pat mēnesi agrāk nekā 20.gs.vidū.

Papildus šiem fenoloģiskajiem novērojumiem, satelītu novērojumi seko zemsedzes zaļošanas pārmaiņām. Tomēr ir svarīgi izzināt vietējās atšķirības, un tas iespējams lauka novērojumos. Ideālā gadījumā būtu nepārtraukti jānovēro atsevišķas sugas viscaur no lapu uzplaukšanas līdz to nokrišanai. Tas ir ļoti laikietilpīgi, tādēļ lietotne GrowApp (www.GrowApp.today) piedāvā jaunu iespēju viegli sekot augu, koku, dārzu un pat ainavu sezonālajām izmaiņām nedēļu, mēnešu un pat gadu gaitā. Ikviens, kas ir instalējis GrowApp, var pievienot jaunus attēlus un sākt veidot savu animāciju. Ikviens var pievienot attēlus jau esošai animācijai, kas atrodas tai pat vietā. Tādējādi ir iespējams attēlus animācijai pievienot biežāk, kas palīdz analizēt un interpretēt animācijā fiksētās zaļošanas izmaiņas.

Plašāka informācija šeit:

GrowApp_info