Jaunie vides pētnieki nākotnes Latvijai
Saturs
Jaunie vides pētnieki nākotnes Latvijai
Noslēguma konference
Skolu pieredzes izplatīšanas pasākumi
Vasaras skola
Visas lapas

No 2017. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 31. martam Bērnu Vides skola īsteno projektu "Jaunie vides pētnieki nākotnes Latvijai". Projekta mērķi ir:

  • īstermiņa: Veicināt jauniešu interesi par vides kvalitātes un bioloģiskās daudzveidības apzināšanu un saglabāšanu, noorganizējot vasaras skolu Ķemeru Nacionālā parka teritorijā 2017. gada vasarā un sekojošus izglītojošus pasākumus projekta dalībskolās;
  • ilgtermiņa: Izveidot aktīvu jauniešu – vides jautājumos ieinteresētu nākotnes viedokļu līderu – tīklu, kas informēs un izglītos savus vienaudžus, ar dažādu aktivitāšu palīdzību pievēršot uzmanību vides izpētes un saglabāšanas jautājumiem.

Projekta ietvaros sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centra "Meža māja" vides speciālistiem 2017. gada augustā tiks organizēta vasaras skola 60 jauniešiem un viņu skolotājiem no GLOBE programmas dalībskolām, kas norisināsies Ķemeru nacionālajā parkā - unikālā Natura 2000 teritorijā ar lielu bioloģisko daudzveidību, daudziem aizsargājamiem biotopiem. Jaunieši iepazīs šo teritoriju, veiks pētījumus DIC “Meža māja” vides speciālistu vadībā, diskutēs par konstatētajām problēmām un piedāvās savus risinājumus. Vides risinājumu institūta speciālisti papildinās šos pētījumus ar ieskatu mūsdienu modernajās pētījumu tehnoloģijās, tā padarot tos pievilcīgākus 21. gadsimta jauniešiem.

Vasaras skolā apgūto jaunieši izplatīs pašu organizētos publiskos pieredzes izplatīšanas pasākumos savās skolās.

2018. gada martā projekta noslēguma pasākumā jaunieši dalīsies pieredzē, un aktīvākās skolu komandas iegūs GLOBE vēstniecības statusu.

Projekta vadītāja: Inese Liepiņa

Projekta komanda: Linda Zeibote, Krišjānis Liepiņš

Projektu atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.

B

 

 

 

 

 


2018. gada 13. martā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika projekta "Jaunie vides pētnieki nākotnes Latvijai" noslēguma konference, kas pulcēja ap 100 skolēnu, skolotāju un ekspertu. 
Konferencē skolēni dalījās savā pieredzē, mācījās efektīvi komunicēt sociālajos tīklos, uzzināja par augsnes ilgtspējīgu izmantošanu, digitālo rīku izmantošanu vides pētījumiem, veica aizraujošus eksperimentus par klimatu, uzzināja, ko pēta aerobioloģija, spēlēja vides spēles kopā ar Ķemeru Nacionālā parka darbiniekiem, diskutēja par  tehnosfēras un biosfēras attiecībām. 

Par ieguldījumu sabiedrības informēšanā un iesaistīšanā vides izpētē visas projekta dalībskolas ieguva GLOBE Vēstniecību statusu  un saņēma sertifikātus, ko pasniedza ASV vēstnieces Latvijā vietnieks Pauls Politis. 

DSC 3160 samDSC 3172 sam


Projekta ietvaros skolas, kas piedalījās Vasaras skolā, rīko pieredzes izplatīšanas pasākumus savos novados un pilsētās.

3. novembrī Mazzalves pamatskolas skolēni 30 skolas 7.- 9. klašu audzēkņus iepazīstināja ar GLOBE projektu  un tā aktivitātēm mūsu skolā. Skolā ciemojās un prezentācijā piedalījās arī 8 skolēni no Rites pamatskolas kopā ar matemātikas skolotāju un 18 Neretas vidusskolas 7.-9. klašu audzēkņi kopā ar skolotāju.

26. oktobrī Mālpils novada vidusskolā norisinājās ikgadējais GLOBE programmas dalībskolu salidojums. Skolas pārstāvji aktīvi līdzdarbojās Salidojuma organizēšanā, informējot par to sākumskolas skolēnu vecākus, citus novada iedzīvotājus un pašvaldības pārstāvjus, kā arī veidojot radošās darbnīcas Salidojuma ietvaros notikušajās publiskajās GLOBE Spēlēs. Salidojumā un GLOBE Spēlēs ar savām radošajām darbnīcām piedalījās arī pārstāvji no Mazzalves pamatskolas, Dundagas vidusskolas, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas, Daugmales pamatskolas un Zemgales vidusskolas.

13. oktobrī Mazzalves pamatskolas skolēni vadīja GLOBE pētījumu darbnīcas sākumskolas skolēniem, stāstot par projektu un mācot veikt pētījumus.

Attēls1Attēls2

13. oktobī Dundagas vidusskolas komanda noorganizēja pasākumu 5. klases skolēniem “Fenoloģiskās parādības dabā atkarībā no laikapstākļiem”. Piektklasnieki mācījās vērot mākoņus, saskatīt dažādas nianses tajos, iepazinās ar fenoloģijas būtību un nozīmi klimata izmaiņu fiksēšanā, darbojās ar fenoloģijas krāsu skalu, salīdzināja lapu dzeltēšanu dažādu sugu kokiem, kā arī pamanīja atšķirības vienas sugas kokos. Iespēju robežās tika lejuplādēta mobilā aplikācija GrowApp, un piektklasnieki iepazinās ar tās darbību.

22553303 1529953850405282 2018498681985868252 o

 

12. oktobrī, Daugmales pamatskolas skolnieces Daniela Auguste Krūmiņliepa, Lūcija Beitāne, Samanta Auguceviča un Agnese Mamonova vadīja Dabaszinību stundas un iepazīstināja skolotājus un skolēnus ar GLOBE pētījumiem. Pielāgojieties skolas mācību programmai, 2. un 5. klases skolēnus iepazīstināja ar atmosfēras pētījumiem, 3. klases - zemsedzes, un 4. klases - ar fenoloģijas novērojumem.

6

10. oktobrī Vasaras skolas dalībnieces no Viļķenes Baumaņu Kārļa pamatskolas iepazīstināja pasākuma "GLOBE Viļķenē" dalībniekus ar savu piertedzi GLOBE pētījumu veikšanā. Pasākumā piedalījās 59 dalībnieki, to skaitā Viļķenes pamatskolas 5.-9. klašu skolēni, absolventi, skolotāji un skolas tehniskie darbinieki.

IMG 5516 samIMG 5510 samIMG 5506 sam

14.-15. septembrī Rūjienas vidusskolas jaunie pētnieki vadīja nodarbības par GLOBE pētījumiem saviem skolasbiedriem ikgadējās mācību ekspedīcijas ietvaros, kas notika bijušās Jeru pamatskolas telpās (Endzeles muižā). Plašāka informācija Rūjienas vidusskolas mājas lapā.


No 21. līdz 25. augustam Zemgales vidusskolā, Tukuma novada Slampē, notika Vasaras skola "Jaunie vides pētnieki nākotnes Latvijai", kurā piedalījās 61 jaunieši un viņu skolotāji no 9 Latvijas skolām: Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas, Daugmales pamatskolas, Dundagas vidusskolas, Mazzalves pamatskolas, Mālpils novada vidusskolas, pamatskolas "Rīdze", Rūjienas vidusskolas, Ventspils 4. vidusskolas un Zemītes pamatskolas. Dalībnieki iepazina Slampes apkārtni, apguva GLOBE vides pētījumu metodiku, attīstīja radošās, publiskās runas un debašu prasmes, ar Vides risinājumu institūta speciālistiem iepazina attālās izpētes metodes un to izmantošanu vides pētījumos, un Ķemeru nacionālā parka vides ekspertu vadībā veica pētījumus Rīgas jūras līča piekrastē pie Bigauņciema.

20170821 154003 sam DSC 0802 sam
DSC 0814 sam DSC 0848 sam
DSC 0859 sam  DSC 0872 sam
 DSC 0876 sam  DSC 0878 sam