Dabaszinātnes pilsētā
Saturs
Dabaszinātnes pilsētā
Projekta aktivitātes
Visas lapas

Bērnu Vides skola ar Erasmus+ programmas atbalstu uzsākusi projektu "Dabaszinātnes pilsētā" (Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities). Projektā iesaistījušies 6 partneri no Lielbritānijas (Wild Awake), Bulgārijas (Ecosystem Europe Association), Polijas (UNECP/GRID Warsaw), Itālijas (CREDA Onlus), Ungārijas (HRTA).

Projekta mērķis ir veicināt skolēnu pētniecisko  prasmju attīstīšanu, līdzdarbojoties ilgtspējīgu pilsētu veidošanā, apgūstot darba tirgum nepieciešamās iemaņas un motivāciju pievērsties dabaszinātņu studijām. Projekts tiks izstrādātas praktiskas uz skolēnu pētniecisko izziņu balstītas mācību nodarbības, kas balstītas uz reāliem ikdienas piemēriem. Izmantosim pilsētvidi kā laboratoriju dabaszinātņu mācīšanai. Skolēni piedāvās zinātniski pamatotus risinājumus novērotajām vides problēmām, domājot par veselīgāku un videi draudzīgāku pilsētvidi nākotnē.

Projekta rezultātā tiks sagatavoti stundu plāni par dažādām tēmām - mobilitāti, enerģiju, zaļajām zonām, ūdeni, gaisu, ēkām, atkritumiem,- izglītoti skolotāji. Projektā kā asociētie partneri no Latvijas iesaistījušās Pumpuru vidusskola, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Kandavas internātvidusskola.

Projekta vadītājs: Richard Dawson (UK), projekta koordinatore Latvijā: Inese Liepiņa

Projekta komanda: Krišjānis Liepiņš, Linda Zeibote

Projektu atbalsta: Erasmus+ programma

128156 Logo Erasmus   60ko


No 11.līdz 15. decembrim Varšavā notika projekta pirmā starptautiskā sanāksme, kurā tika precizēti projekta mērķi un sagaidāmie rezultāti, sastādīts detalizēts laika plāns, apspriesta izpētes metodika. Sanāksmē no Bērnu Vides skolas piedalījās Inese Liepiņa un Krišjānis Liepiņš.

DSC 2871 small