Dabaszinātnes pilsētā
Saturs
Dabaszinātnes pilsētā
Projekta aktivitātes
Projekta materiāli
Visas lapas

Logo FINAL 1-02Bērnu Vides skola ar Erasmus+ programmas atbalstu uzsākusi projektu "Dabaszinātnes pilsētā" (Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities).

Projekta mērķis ir veicināt skolēnu pētniecisko prasmju attīstīšanu, līdzdarbojoties ilgtspējīgu pilsētu veidošanā, apgūstot darba tirgum nepieciešamās iemaņas un motivāciju pievērsties dabaszinātņu studijām. Projektā tiks izstrādātas praktiskas uz skolēnu pētniecisko izziņu balstītas mācību nodarbības, kas balstītas uz reāliem ikdienas piemēriem. Izmantosim pilsētvidi kā laboratoriju dabaszinātņu mācīšanai. Skolēni piedāvās zinātniski pamatotus risinājumus novērotajām vides problēmām, domājot par veselīgāku un videi draudzīgāku pilsētvidi nākotnē.

Projekta rezultātā tiks sagatavoti stundu plāni par dažādām tēmām - mobilitāti, enerģiju, pārtiku, zaļajām zonām, ūdeni, gaisu, ēkām, atkritumiem,- izglītoti skolotāji. Projektā kā asociētie partneri no Latvijas iesaistījušās Pumpuru vidusskola, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Kandavas internātvidusskola.

Projektā iesaistījušies 6 partneri no Lielbritānijas (Wild Awake), Bulgārijas (Ecosystem Europe Association), Polijas (UNECP/GRID Warsaw), Itālijas (CREDA Onlus), Ungārijas (HRTA) un Latvijas (BVS).

Wild AwakeECOSYS LogoGRIDWarsaw logoJPGcreda istituzionale rgblogo

Projekta vadītājs: Richard Dawson (UK), projekta koordinatore Latvijā: Inese Liepiņa

Projekta komanda: Krišjānis Liepiņš, Linda Zeibote

Projektu atbalsta: Erasmus+ programma

128156 Logo Erasmus   60ko


2019. gada 22. februārī notika jau otrā projekta asociēto skolu skolotāju sanāksme, kurā skolotāji tika iepazīstināti ar izveidotajām nodarbībām un daļu no tām arī izmēģināja. Šobrīd notiek nodarbību izmēģināšana skolās.

No 2018. gada 25. līdz 29. novembrim Vācā (Ungārija) notika projekta trešā starptautiskā sanāksme, kurā tika izvērtētas pirmās partneru izveidotās nodarbības par ilgtspējīgu pilsētu, sniegti ieteikumi to uzlabošanai, diskutēts par izvērtējuma metodēm. Bērnu Vides skolu sanāksmē pārstāvēja Inese Liepiņa un Linda Zeibote.

48323958 1600182123459479 7836075249236967424 o

No 2018. gada 28. maija līdz 1. jūnijam Bulgārijas kalnu pilsētiņā Panagurištē notika projekta otrā starptautiskā sanāksme, kurā tika apspriesti veiktās izpētes rezultāti, izvirzīti kritēriji labai dabaszinātņu mācīšanai pilsētvidē, diskutēts par veidojamo mācību materiālu struktūru un saturu. Sanāksmē no Bērnu Vides skolas piedalījās Inese Liepiņa un Krišjānis Liepiņš.

DSC 3541DSC 3577

Aicinām dabaszinātņu jomas skolotājus iesaistīties nelielā pētījumā par esošo situāciju pilsētvides izmantošanā dabaszinātņu mācīšanai. Aizpildot šo aptaujas anketu, jūs palīdzēsiet mums izstrādāt labākus mācību metodiskos materiālus un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas. Respondentus apņemamies informēt par jaunumiem projektā un mācību materiālu izstrādes gaitu. Atbildes gaidīsim līdz 16. februārim.

No 2017. gada 11.līdz 15. decembrim Varšavā notika projekta pirmā starptautiskā sanāksme, kurā tika precizēti projekta mērķi un sagaidāmie rezultāti, sastādīts detalizēts laika plāns, apspriesta izpētes metodika. Sanāksmē no Bērnu Vides skolas piedalījās Inese Liepiņa un Krišjānis Liepiņš.

DSC 2871 small


Projektu uzsākot visās dalībvalstīs veikta situācijas izpēte, lai noskaidrotu esošo situāciju dabas zinātņu mācīšanā un skolotāju gatavību izmantot pilsētvidi kā laboratoriju dabas zinātņu mācīšanai. Latvijā aptauju aizpildījuši 46 skolotāji no 39 skolām - paldies viņiem par to! Apkopojot iegūtos datus, bijām patīkami pārsteigti, ka vairumam no aptaujātajiem skolotājiem nav sveša mācīšanās ārā, ka viņi izmanto mācībām arī pilsētvidi, ka skolotāji ir ar mieru sadarboties savā starpā un integrēt dažādus mācību priekšmetus. Tas veido labu pamatu projektā veidojamajiem mācību materiāliem un pārliecību, ka materiāli būs izmantojami un noderīgi. Analizējot pētījumā iegūto informāciju, tika izveidoti kritēriji labai dabaszinātņu mācīšanai pilsētā.

Ar situāciju pārējās dalībvalstīs, pētījuma kopsavilkumu un izveidotajiem kritērijiem varat iepazīties šeit.

Balstoties uz izveidotajiem kritērijiem tika izveidots projekta pedagoģiskais ietvars, kas noteiks, kādu mācīšanos un kāda veida mācību materiālus projekts piedāvās. Ar izveidoto dokumentu varat iepazīties šeit.