Dabaszinātnes pilsētā - Projekta aktivitātes
Saturs
Dabaszinātnes pilsētā
Projekta aktivitātes
Projekta materiāli
Visas lapas

2019. gada 22. februārī notika jau otrā projekta asociēto skolu skolotāju sanāksme, kurā skolotāji tika iepazīstināti ar izveidotajām nodarbībām un daļu no tām arī izmēģināja.

No 2018. gada 25. līdz 29. novembrim Vācā (Ungārija) notika projekta trešā starptautiskā sanāksme, kurā tika izvērtētas pirmās partneru izveidotās nodarbības par ilgtspējīgu pilsētu, sniegti ieteikumi to uzlabošanai, diskutēts par izvērtējuma metodēm. Bērnu Vides skolu sanāksmē pārstāvēja Inese Liepiņa un Linda Zeibote.

48323958 1600182123459479 7836075249236967424 o

No 2018. gada 28. maija līdz 1. jūnijam Bulgārijas kalnu pilsētiņā Panagurištē notika projekta otrā starptautiskā sanāksme, kurā tika apspriesti veiktās izpētes rezultāti, izvirzīti kritēriji labai dabaszinātņu mācīšanai pilsētvidē, diskutēts par veidojamo mācību materiālu struktūru un saturu. Sanāksmē no Bērnu Vides skolas piedalījās Inese Liepiņa un Krišjānis Liepiņš.

DSC 3541DSC 3577

Aicinām dabaszinātņu jomas skolotājus iesaistīties nelielā pētījumā par esošo situāciju pilsētvides izmantošanā dabaszinātņu mācīšanai. Aizpildot šo aptaujas anketu, jūs palīdzēsiet mums izstrādāt labākus mācību metodiskos materiālus un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas. Respondentus apņemamies informēt par jaunumiem projektā un mācību materiālu izstrādes gaitu. Atbildes gaidīsim līdz 16. februārim.

No 2017. gada 11.līdz 15. decembrim Varšavā notika projekta pirmā starptautiskā sanāksme, kurā tika precizēti projekta mērķi un sagaidāmie rezultāti, sastādīts detalizēts laika plāns, apspriesta izpētes metodika. Sanāksmē no Bērnu Vides skolas piedalījās Inese Liepiņa un Krišjānis Liepiņš.

DSC 2871 small