Dabaszinātnes pilsētā - Projekta dokumenti
Saturs
Dabaszinātnes pilsētā
Projekta aktivitātes
Pedagogu tālākizglītība
Labās prakses piemēri
Projekta dokumenti
Visas lapas

Projektu uzsākot visās dalībvalstīs veikta situācijas izpēte, lai noskaidrotu esošo situāciju dabas zinātņu mācīšanā un skolotāju gatavību izmantot pilsētvidi kā laboratoriju dabas zinātņu mācīšanai. Latvijā aptauju aizpildījuši 46 skolotāji no 39 skolām - paldies viņiem par to! Apkopojot iegūtos datus, bijām patīkami pārsteigti, ka vairumam no aptaujātajiem skolotājiem nav sveša mācīšanās ārā, ka viņi izmanto mācībām arī pilsētvidi, ka skolotāji ir ar mieru sadarboties savā starpā un integrēt dažādus mācību priekšmetus. Tas veido labu pamatu projektā veidojamajiem mācību materiāliem un pārliecību, ka materiāli būs izmantojami un noderīgi. Analizējot pētījumā iegūto informāciju, tika izveidoti kritēriji labai dabaszinātņu mācīšanai pilsētā.

Ar situāciju pārējās dalībvalstīs, pētījuma kopsavilkumu un izveidotajiem kritērijiem varat iepazīties šeit.

Balstoties uz izveidotajiem kritērijiem tika izveidots projekta pedagoģiskais ietvars, kas noteiks, kādu mācīšanos un kāda veida mācību materiālus projekts piedāvās. Ar izveidoto dokumentu varat iepazīties šeit.

Līdzdarbojoties visiem projekta partneriem un projekta asociētajām skolām, izveidotas "Vadlīnijas skolēnu kompetenču izvērtēšanai" ar plašu un daudzveidīgu izvērtējuma rīku klāstu.