Mācies, dari, iesaisties!
Saturs
Mācies, dari, iesaisties!
Bērnu Vides skolas biedru kopsapulce
VISC seminārs vides izglītības koordinatoriem
LU SIIC konference skolotājiem
VIA Saiets Salacgrīvā
Festivāls LAMPA
14. Eiropas mežu pedagoģijas konference
Visas lapas

Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu uzsākts projekts "Mācies, dari, iesaisties!", kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sabiedrības veidošanu Latvijā, palielinot ikviena iedzīvotāja, jo īpaši skolēnu, skolotāju, studentu, interešu izglītības iestāžu, vecāku, kompetenci ilgtspējīgas attīstības jautājumos, tādējādi stiprinot sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā Latvijā.

Šo mērķi Bērnu Vides skola realizēs, koordinējot dažāda mēroga vides izglītības projektus, kopā ar brīvprātīgajiem palīgiem organizējot darbnīcas un diskusijas publiskos izglītojošos pasākumos, gatavojot un izplatot izglītojošu informāciju par labās prakses piemēriem vides izglītībā, līdzdarbojoties valsts organizāciju konsultatīvajās padomēs un darba grupās. Projekta ietvaros paredzēts pilnveidot organizācijas finansējuma piesaistes stratēģijas un paaugstināt savu biedru kompetenci dažādos ar ilgtspējīgu attīstību saistītos jautājumos.

vienkarss bez laukuma rgb v LV-5Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta vadītāja: Inese Liepiņa

Projekta komanda: Krišjānis Liepiņš, Linda Zeibote


12. oktobrī biedrības Bērnu Vides skolas biedri pulcējās kopsapulcē Saules dārzā, kur iepazinās ar aktualitātēm biedrības dzīvē, mūsu draugu, biedrības Latvijas Mazpulki pieredzi vides izglītības īstenošanā, kā arī diskutēja par UNESCO nākotnes prioritātēm, un Ķīšezera krastos izmēģināja daļu no projektā "Dabaszinātnes pilsētvidē" izstrādātajām mācību aktivitātēm.

DSC 6320 samDSC 6325 samDSC 6318 sam


17. septembrī Bērnu Vides skolas pārstāvji ar projektā "Dabaszinātnes pilsētvidē" izstrādātajiem mācību materiāliem iepazīstināja Valsts izglītības satura centrs rīkotā informatīvā semināra pašvaldību vides izglītības koordinatoriem dalībniekus.


22. augustā Bērnu Vides skolas pārstāvji piedalījās LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs rīkotajā konferencē dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem "Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā - efektīvi un radoši" un iepazīstināja konferences dalībniekus ar projektā "Dabaszinātnes pilsētvidē" izstrādātajiem mācību materiāliem.

DSC 6190 samDSC 6165 sam


No 2. līdz 3. augustam Bērnu Vides skolas pārstāvji piedalījās Vides izglītotāju asociācija ikgadējā Saietā, kas šoreiz notika Salacgrīvā. Informējām asociācijas biedrus par jaunākajiem BVS projektiem un izmēģinājām projektā "Dabaszinātnes pilsētvidē" izveidoto nodarbību par pamestajām vietām pilsētā, pielāgojot to reālajai situācijai Salacgrīvā, apzinot un apmeklējot pamestas un neizmantotas vietas, ģenerējot idejas to lietderīgai izmantošanai.

IMG 20190803 110701 sam

IMG-9456 sam


28.-29. jūnijā Bērnu Vides skolas pārstāvji sarunu festivālā LAMPA piedalījās ar vidi tematiski saistītajās diskusijās un sarunās.

Daudzie videi un ilgtspējīgai attīstībai veltītie pasākumi liecina, ka šīs tēmas ir aktuālas plašam sabiedrības lokam. Iepriecina, ka par to domā arī uzņēmumi. Tas vēlreiz apliecina, cik svarīga loma ir izglītībai un sabiedrības informēšanai, attieksmju un vērtību maiņai. Vienlaikus citas festivālā dzirdētās idejas apliecina, ka valstij normatīvajā regulējumā būtu jānodrošina cilvēkiem un uzņēmumiem lielāka brīvība.

Faila LAMPA-RTU-2019-58 samDSC 5586 samDSC 5590 sam


Bērnu Vides skolas pārstāvji Inese Liepiņa, Krišjānis Liepiņš un Linda Zeibote piedalījās AS Latvijas valsts meži sadarbībā ar RTU - Rīgas Tehniskā universitāte un Valsts Izglītības Satura Centrs rīkotajā 14. Eiropas Meža pedagoģijas konferencē, kas pulcēja ap 170 pedagogu un mežinieku no 18 pasaules valstīm. Novadīta darbnīca “Food chain and photosynthesis” 5 grupām, kopā ~ 90 pedagogiem, kas piedalījās kongresā.

DSC 5615.JPG samDSC 5616.JPG samDSC 5617.JPG sam