Dabas uzņēmēji - Projekta aktivitātes
Saturs
Dabas uzņēmēji
Projekta aktivitātes
Visas lapas

2023. gada 28. augustā Bērnu Vides skolas komanda piedalījās Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra rīkotajā ikgadējā dabaszinātņu, matemātikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju skolotāju konferencē "Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un radoši" un iepazīstināja konferences dalībniekus ar projekta "Dabas uzņēmēji" rezultātiem.

DSC 05761 sam

2023. gada 19. maijā pedagogu profesionālās pilnveides kursu "Skolēnu radošuma un inovāciju veicināšana ar dabas iedvesmotu ilgtspējas projektu palīdzību" dalībnieki pulcējās Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā, lai dalītos ar projekta metodisko materiālu praktiskā izmēģināšanā gūto pieredzi.

2023-05-19 13-34-35 sam

2023. gada 10. martā Ķemeru Meža mājā 22 skolotāji no dažādām Latvijas skolām pulcējās projekta ietvaros izveidoto pedagogu profesionālās pilnveides kursu "Skolēnu radošuma un inovāciju veicināšana ar dabas iedvesmotu ilgtspējas projektu palīdzību" nodarbībā. Dalībnieki iepazinās ar projektā izstrādātajiem mācību materiāliem, kā arī ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, biomimikriju, un veica pētījumus Ķemeru Nacionālajā parkā.

Bildewwwsam

Aicinām dabaszinātņu, sociālo zinātņu, tehnoloģiju un dizaina un interešu izglītības pedagogus pievienoties kursu 2. nodarbībai, lai uzzinātu vairāk par biomimikrijas projektu izmantošanu mācību procesā un iepazītos ar kursu dalībnieku labās prakses piemēriem. Dalībai nodarbībā reģistrēties šeit