GLOBE Comenius projekts

Līvānu 1. vidusskola un Uzvaras vidusskola iesaistījušās starptautiskā GLOBE skolu sadarbības projektā ar mērķi padziļināti pētīt klimata pārmaiņas.

Lasīt tālāk...
 
Fosforam - stop!

Noslēdzies starptautisks vides izglītības projekts "Fosforam - stop!". Projekta laikā skolēni no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas, Krievijas un Polijas pētīja Baltijas jūras eitrofikācijas jautājumus, izstrādāja priekšlikumus, kā to ierobežot.

Lasīt tālāk...
 
Izglītības ilgtspējīgai attīstībai integrēšana mācību un ārpusstundu darbā
Dažādu mācību priekšmetu skolotājiem piedāvājam pedagogu profesionālās pilnveides kursus "Izglītības ilgtspējīgai attīstībai integrēšana mācību un ārpusstundu darbā" 
Lasīt tālāk...
 
Dabas vērotāji

Dabas vērotāji ir starptautisks vides izglītības projekts. Tā mērķis - iepazīt dabu un apjaust cilvēka ietekmi uz to. Dabas vērotāju projektā ir 3 apakšprogrammas - Krastu vērotāji, Mežu vērotāji un Skaties 21!

Lasīt tālāk...
 
Izglītība pārmaiņām

Septiņu Baltijas jūras reģiona valstu partneri realizēja kopīgu projektu “Izglītība pārmaiņām” (Education for Change), kura mērķis bija paaugstināt pedagogu zināšanas par ilgtstpējīgu attīstību un kompetenci, integrējot ilgtspējīgu attīstību visos izglītības līmeņos.

Lasīt tālāk...
 
Vides izziņas spēles internetā

27 oriģinālas skolēnu izveidotas vides izziņas spēles publicētas internetā. Interneta vidē izdoti 2006., 2007. un 2008. gadā izveidoto spēļu krājumi par dažādām vides tēmām. 

 
Lasīt tālāk...
 
Ogļskābās gāzes emisiju tirdzniecība

Projekta ietvaros ir izveidota interneta spēle, kas aplūko vienu no risinājumiem klimata pārmaiņu mazināšanai – Co2 emisiju tirdzniecību tirgus apstākļos.  Spēles laikā skolēnu komandas no visas Eiropas iejūtas biržas mākleru lomā un tirgo kvotas.

 

Lasīt tālāk...
 
Vides izglītība bērniem ar īpašām vajadzībām

Organizācijas no sešām Eiropas valstīm strādāja, lai padarītu vides izglītību pieejamu arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Projekta laikā ir izstrādātas 60 vides izglītības nodarbības par tādām tēmām kā bioloģiskā daudzveidība, atkritumi, pārapdzīvotība, ūdens resursi, mežs, lietu otrreizēja pārstrāde u.c.

Lasīt tālāk...
 
Skolu tīkls ilgtspējīgai attīstībai

No 1999. līdz 2000. gadam Bērnu Vides skola sadarbībā ar Britu Dabas pētīšanas centru apvienību (Field Studies Council, FSC) realizēja projektu “Skolu tīkls ilgtspējīgai attīstībai”. Šis projekts bija vērsts uz vides izglītības tālāku padziļināšanu Latvijā.

Lasīt tālāk...
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 Nākamā > Beigas >>