Vadlīnijas studiju apļu konsultantiem
Vadlīnijas tapušas projekta „Izglītība pārmaiņām” pieredzes rezultātā.
Nozīmīgākais zināšanu avots studiju aplī ir dalībnieku pašu pieredze un zināšanas. Bieži studiju apļi izmanto speciālus rakstiskus materiālus, bet vissvarīgāk ir izmantot zināšanas, kas ir pašiem studiju apļu dalībniekiem! Studiju aplim parasti ir vadītājs, kas vada diskusijas grupā un reizēm sniedz kādu informāciju. Šajā projektā mēs esam sajutuši vajadzību arī pēc konsultanta, kas atbalsta viena vai vairāku studiju apļu darbu vienlaicīgi. Konsultanti ir cilvēki, kas pārzina mācību metodes, vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumus.
Jūs varat ieteikt, bet ne norādīt. Visi lēmumi apļa dalībniekiem jāpieņem pašiem. Turiet roku uz pulsa. Apjautājieties, kas izdarīts, ko varat palīdzēt, tas disciplinēs dalībniekus un ļaus nojaust, ka Jums nav vienaldzīgi viņu sasniegumi. Neapstājieties pie neveiksmēm, tās tāpat ievēros katrs nelabvēlis. Galvenais, ka ielāgojat kļūdas un nākotnē cenšaties tās neatkārtot. Novērtējiet katru sasniegumu – tas vairos dalībnieku darba prieku un vēlēšanos pieņemt jaunus izaicinājumus. Elita Lavrinoviča, studiju apļu konsultante
 
Autori: Gitte Jutvik, Världsnaturfonden WWF, Zviedrija
Peter Wiborn, Studieförbundet Vuxenskolan, Zviedrija
Ludmila Gluškova, Kaļiņingradas Valsts universitāte, Krievija
Inese Liepiņa, Bērnu Vides skola, Latvija
Redaktore: Inese Liepiņa
Māksliniece: Ilze Ramane
Projektu atbalstījusi ES Comenius 2.1. programma
2008. gads
Pielikumi:
Download this file (022_AplisVaditajiem.pdf)Vadlīnijas konsultantiem1633 Kb