Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai – mācību programma skolas un vietējās kopienas sadarbībai

Bērnu Vides skola ar ES Mūžizglītības programmas atbalstu no 2013.gada novembra līdz 2016.gada oktobrim īstenoja projektu „Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai" („Schools for resilience: linking schools with local communities' sustainability").
Projekta mērķis bija rosināt skolu sadarbību ar vietējo sabiedrību, lai veicinātu to ilgtspējīgu attīstību – iesaistīties vietējo kopienu problēmu risināšanā, attīstīt skolēnu prasmes būt aktīviem, inovatīviem un uzņēmīgiem.
Šobrīd projekts var piedāvāt skolām mācību programmu skolas un vietējās kopienas sadarbībai un īsu pamācību kā šo programmu ieviest. Apkopoti arī visu dalībvalstu labās prakses piemēri skolas un kopienas sadarbībai.
Projektā sagatavotos starpdisciplināros mācību materiālus praktiski izmēģināja Kandavas internātvidusskolas un Ogresgala pamatskolas skolotājas 5. – 6.klasēs. Abu skolu skolēni pēc iepazīšanās ar projekta mērķi un jautājumiem par ilgtspējīgu attīstību un izturētspēju, izvēlējās pētīt klimata pārmaiņu radītās sekas savās kopienās un veidus kādā varētu labāk sagatavoties pēkšņiem izaicinājumiem. Ņemot vērā vietējos apstākļus, Ogresgala skolēni pētīja plūdu radītās sekas, bet Kandavas internātvidusskolas skolēni – vētru radītos postījumus.

Izveidotā mācību programma ir viegli piemērojama katras kopienas situācijai, jo piedāvā 23 dažādu aktivitāšu aprakstus ar norādēm, kurā projekta stadijā, kā tos labāk izmantot. Skolotāji, vadoties pēc konkrētās situācijas  var ieteikt skolēniem attiecīgās aktivitātes.

Vairāk informācijas par projektu šeit

 

Projektu atbalstījusi ES Mūžizglītības programma

ES Mizglitibas logo