Dabas vērotāji

Dabas vērotāji ir starptautisks vides izglītības projekts. Tā mērķis - iepazīt dabu un apjaust cilvēka ietekmi uz to. Dabas vērotāju projektā ir 3 apakšprogrammas - Krastu vērotāji, Mežu vērotāji un Skaties 21! Programmas dalībnieki vismaz reizi gadā pēta izvēlēto dabas vai pilsētvides apgabalu. Pētījumu rezultātus skolotāji izmanto dabas zinību stundās, praktiski apgūstot un padziļinot mācību programmā paredzēto, kā arī mācot izprast dabas likumsakarības, prognozēt un secināt.

bilde ar giemjiem

Lai gan pašlaik projektā aktīva darbība nenotiek, aicinām izmantot projektā izstrādātos materiālus.

Projekta vadītāja: Birgitta Jutvick (Zviedrija). Projekta koordinatore Latvijā Inese Liepiņa

Projektu atbalsta: Pasaules Dabas fonda Zviedrijas nodaļa. Dažādas aktivitātes Latvijā atbalstījis Vides Aizsardzības fonds

Dalībvalstis: Zviedrija, Somija, Krievija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija

Vairāk par projektu...