Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm
Saturs
Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm
Projekta aktivitātes
Starptautiskās konferences
Visas lapas
Ar ES Mūžizglītības programmas atbalstu uzsākts projekts "Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm" (Motivate and Attract Students to Science). Projektā iesaistījušās 8 GLOBE projekta dalībvalstis: Čehija (TEREZA Association), Kipra (CYCERE), Grieķija (Atēnu Universitāte), Igaunija (Estonian Physical Society), Latvija (Bērnu Vides skola), Nīderlande (SME), Vācija (Ķelnes Universitāte), Polija (UNEP/GRID-Warsaw). Projektā mēģināsim dabaszinātņu mācīšanu padarīt pievilcīgāku 21. gadsimta skolēniem, izmantojot GLOBE projekta pieredzi. Pievērsīsimies informācijas tehnoloģiju lietošanai dabaszinātnēs, agrīnai pētnieciskai izziņai, skolēnu ar zemiem sasniegumiem dabaszinātnēs motivēšanai. Projekta laikā tiks apkopoti labās pieredzes stāsti, veidoti nodarbību plāni, ieteikumi skolotājiem. Aicināsim sadarboties GLOBE projekta dalībskolu skolotājus, bet noderēs arī citu skolu pieredze.
Projekta vadītāja: Barbora Semerakova (Čehija), projekta koordinatore Latvijā Inese Liepiņa

Projekta komanda: Gunta Kalvāne, Krišjānis Liepiņš, Daiga Kalniņa, Līva Liepiņa

Projektu atbalsta: ES Mūžizglītības programma

ES_Mizglitibas_logo

Dalībvalstis: Čehija, Kipra, Grieķija, Igaunija, Latvija, Nīderlande, Vācija, Polija

Vairāk par projektu lasiet šeit