Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā
Saturs
Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā
Projekta aktivitātes
Noslēguma konference
Visas lapas

Bērnu Vides skola ar Erasmus+ programmas atbalstu realizē projektu "Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā" (Green Entrepreneurs Europe). Projektā iesaistījušies 11 partneri no Lielbritānijas (Field Studies Council un Business in the Community Northern Ireland), Spānijas (Fundacion Tierra Integral un Integral, Sociedad para el Desarrollo Pural), Bulgārijas (Ecosystem Europe Association, Business Foundation for Education un Business Innovation Centre Innobridge), Rumānijas (Focus Eco Center un Asociatia Intreprinzatorilor Arbor) un Latvijas (Bērnu Vides skola un Prakse.lv)

Projekta mērķis ir aktualizēt zaļās ekonomikas idejas un veicināt uzņēmējdarbību, kas radītu jaunas darba vietas un atveseļotu vidi. Uzņēmēji kopā ar skolotājiem attīstīs skolēnu uzņēmējdarbības kompetences, lai spētu aktīvi iesaistīties zaļās ekonomikas veidošanā un nostiprinātu skolu saikni ar uzņēmējiem. Projekta rezultātā tiks izstrādāti mācību metodiskie materiāli zaļās uzņēmējdarbības veicināšanai, apmācīti skolotāji, noorganizēti radoši skolēnu/ uzņēmēju ideju ģenerēšanas pasākumi, radītas jaunas, reālas zaļās uzņējdarbības idejas. Projektā kā asociētie partneri iesaistījušās Ropažu vidusskola, Kuldīgas Centra vidusskola, Babītes vidusskola, Mālpils internātpamatskola.

Projekta vadītājs: Richard Dawson, Noel Elliot, projekta koordinatore Latvijā: Inese Liepiņa

Projekta komanda: Linda Zeibote, Ieva Kalka, Rudīte Grabovska, Krišjānis Liepiņš

Sadarbības partneri Prakse.lv

Projektu atbalsta: ES Erasmus+ programma

128156 Logo Erasmus   60ko

Vairāk par projektu