Dabaszinātnes pilsētā
Saturs
Dabaszinātnes pilsētā
Projekta aktivitātes
Pedagogu tālākizglītība
Labās prakses piemēri
Projekta dokumenti
Visas lapas

Logo FINAL 1-02Bērnu Vides skola ar Erasmus+ programmas atbalstu realizē projektu "Dabaszinātnes pilsētā" (Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities).

Projekta mērķis ir veicināt skolēnu pētniecisko prasmju attīstīšanu, līdzdarbojoties ilgtspējīgu pilsētu veidošanā, apgūstot darba tirgum nepieciešamās iemaņas un motivāciju pievērsties dabaszinātņu studijām. Projektā tiks izstrādātas praktiskas uz skolēnu pētniecisko izziņu balstītas mācību nodarbības, kas balstītas uz reāliem ikdienas piemēriem. Izmantosim pilsētvidi kā laboratoriju dabaszinātņu mācīšanai. Skolēni piedāvās zinātniski pamatotus risinājumus novērotajām vides problēmām, domājot par veselīgāku un videi draudzīgāku pilsētvidi nākotnē.

Projekta rezultātā tiks sagatavotas nodarbības par dažādām tēmām - mobilitāti, enerģiju, pārtiku, zaļajām zonām, ūdeni, gaisu, ēkām, atkritumiem,- izglītoti skolotāji. Projektā kā asociētie partneri no Latvijas iesaistījušās Pumpuru vidusskola, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Kandavas reģionālā vidusskola.

Projektā iesaistījušies 6 partneri no Lielbritānijas (Wild Awake), Bulgārijas (Ecosystem Europe Association), Polijas (UNECP/GRID Warsaw), Itālijas (CREDA Onlus), Ungārijas (HRTA) un Latvijas (BVS).

Par projektu angliski šeit.

Izveidotie mācību materiāli šeit.

Wild AwakeECOSYS LogoGRIDWarsaw logoJPGcreda istituzionale rgblogo

Projekta vadītājs: Richard Dawson (UK), projekta koordinatore Latvijā: Inese Liepiņa

Projekta komanda: Krišjānis Liepiņš, Linda Zeibote

Projektu atbalsta: Erasmus+ programma

128156 Logo Erasmus   60ko